Enter your keyword

hoek

De Economic Board Regio Zwolle is de bestuurlijke triple helix organisatie in de Regio Zwolle die verantwoordelijk is voor de economische agenda. Doel is economische structuurversterking door duurzame groei van bedrijven en werkgelegenheid. Regio Zwolle heeft de ambitie om de 4e economische topregio van Nederland te worden en daarmee de economische hoofdstructuur van Nederland te complementeren naast de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Door het versterken en bundelen van de reeds bestaande uitvoeringskracht van uitvoeringsorganisaties, programma’s, projecten en nieuwe initiatieven draagt de Economic Board hieraan bij. Aan tafel zitten ondernemers, het hoger en middelbaar onderwijs, de omgeving en bestuurders vanuit de 22 regiogemeenten en de 4 provincies.

Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Samenwerking in de regio

Sinds 2013 werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving in de Regio Zwolle samen onder de naam Economic Board Regio Zwolle. De basis voor de samenwerking is de economische agenda Regio Zwolle, waarin de belangrijkste sectoren en thema’s staan benoemd. De Board bepaald de ambities op de gekozen onderwerpen en thema’s en bundelt en versterkt de reeds bestaande uitvoeringskracht om invulling te geven aan deze ambities. De Economic Board heeft daarmee drie rollen: ambitiemaker, aanjager en ambassadeur.

Ondernemers

Onderwijs & Onderzoek

Overheid

Aandeel regio Zwolle in Nederland

2019

Agenda Economic Board regio Zwolle 2018 – 2022

Infrastructure for growth | next level

Economische agenda
Regio Zwolle
2018 – 2022

Zwolle

Ambitiedocumenten

Ambitiedocument

Perspectief op
Circulariteit

 

Ambitiedocument

Ecosysteemanalyse
Regio Zwolle

 

De Board

Samenstelling Economic Board

trudy huisman

Trudy Huisman
Voorzitter EBRZ

Trudy Huisman was in 2015 lid van de Economic Board namens de drie regionale Rabobanken, maar vertrok toen zij begin 2016 directeur werd van de Rabobank Regio Noord-Nederland. Deze functie vervulde ze tot en met december 2017. Ze was vanaf 2007 directievoorzitter van de Rabobank IJsseldelta en actief als interim manager binnen de Rabobank Groep. Daarnaast heeft ze een brede bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter van de Raad van Commissarissen Wezo, als lid van de Raad van Advies van Deltion College en in de Raad van Toezicht van het Orkest van het Oosten.

eddyvanhijum

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid, provincie Overijssel

Eddy van Hijum (Delft, 1972) studeerde Bestuurskunde (1990-1995) en promoveerde (2001) aan Universiteit Twente. Hij werkte van 2001 tot 2003 als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers en als manager bij KPMG.
Daarnaast was hij van 1998 tot 2003 achtereenvolgens raadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeenteraad van Zwolle. Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daar was hij ondermeer woordvoerder Verkeer & Waterstaat, woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegenheid en woordvoerder Financiën/Rijksuitgaven, Asiel & Immigratie. volgt

500_hlb-janny Peltjes

Janny Peltjes
CEO HLB Research, namens Agri & Food sector

Janny Peltjes is CEO at HLB research, De groene vlieg Bio Diagnostics and De groene vlieg Bio Control, Binnen de EBRZ is Janny Peltjes verantwoordelijk voor de portefeuille Agro & Food.
“My personal goal is to contribute to the world by developing new expertise and knowledge in the Agri&Food chain. The agricultural sector holds the key to the challenge of meeting the increasing demand for sustainable food and clean water all over the world. HLB, De Groene Vlieg Bio Diagnostics and De Groene Vlieg Bio Control are specialized in research, diagnostics, advice and bio control. Together with a great team we are adding value by our knowledge and innovations for the farmers and agribusiness.”

Laurens-de-Lange-LinkedIn-300x300

Laurens de Lange
Voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle, namens  ondernemers Regio Zwolle

Laurens de Lange is voorzitter van VNO-NCW regio Zwolle en lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden en heeft zitting in de EBRZ als vertegenwoordiger namens VNO-NCW, MKB en Stichting Metropool Regio Zwolle. Hij is in het dagelijks leven lid van de landelijke groepsdirectie van technisch dienstverlener Unica, een bedrijf waar ondernemendheid en duurzaamheid belangrijke waarden zijn. Zijn eerdere ervaring is bij Nefit Bosch en Remeha en hij studeerde technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn lidmaatschap van de Raad van Advies van Deltion is hij in landelijk verband actief als founder en voorzitter van de Coalitie Gezonde Gebouwen en jurylid van zowel de Duurzame Vastgoed top 50 als de Nyenrode Supply Chain Award. Hij is met zijn vrouw en 4 kinderen woonachtig in Zwolle.

foto_klaas

Klaas Feenstra
Directievoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek

Klaas Feenstra heeft rechten gestudeerd in Groningen en nadien een ruime ervaring opgedaan in allerlei directiefuncties bij ABN AMRO, Deutsche Bank en Friesland bank voor hij in 2012 zijn werkzaamheden startte bij Rabobank. De afgelopen 4 jaar was hij directeur bedrijven bij Rabobank IJsseldelta en sinds april 2018 is hij directievoorzitter van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties o.a. bij Groot Zwolle, VNO NCW en Regio Zwolle United en sinds 2013 is hij voorzitter van de jury van de Ondernemer en Starter van het jaar- verkiezing tijdens het Regio Zwolle Congres. Klaas is al jaren actief betrokken bij thema’s als innovatie, circulariteit en internationalisering, o.a. via de Hanzedagen in Kampen en de internationale reizen die Rabobank jaarlijks organiseert. Naast zijn netwerk In Zwolle, Kampen en Genemuiden woont Klaas in Raalte en legt hij in zijn huidige functie de verbinding met de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg.

robdillman

Rob Dillmann
Voorzitter RvB Isala, namens  Health sector

Rob Dillmann studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de ziekte van Alzheimer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij de KNMG vervulde hij diverse functies, o.a. was hij directeur Beleid en Advisering. Tot begin 2005 was hij directeur bij de Orde van Medisch Specialisten en tot begin 2014 bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum. Rob Dillmann is bestuurslid van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en voorzitter van de Raad van Toezicht van Lidz (Lean in de Zorg)

bramharmsa

Bram Harmsma
Wethouder Economie gemeente Steenwijkerland namens de 22 gemeenten Regio Zwolle 

Bram Harmsma is wethouder Economie, Recreatie en Toerisme, Centrumontwikkeling, Omgevingsvisie, Sport en Toezicht en Handhaving in de gemeente Steenwijkerland.
Hij is lid van de VVD.
Namens de gemeente Steenwijkerland is hij onder meer lid van het Bestuurlijk overleg businessclub, Toeristisch platform Steenwijkerland en de plaatselijke groep Leader+.

Renedeheer

René de Heer
Wethouder economie gemeente Zwolle, voorzitter portefeuillehoudersoverleg EZ namens 22 gemeenten Regio Zwolle 

René de Heer is wethouder economie, vastgoed, toerisme en evenementen in de gemeente Zwolle. Hij is lid van de VVD en locoburgemeester van Zwolle.Namens de gemeente Zwolle is hij onder meer lid van de G32 steden pijler Economie & Werk, voorzitter van de themagroep Europa binnen G32 en lid van het comité van de Regio´s voor de VNG.

Inge Grimm

Inge Grimm
lid CvB Windesheim, namens HBO en Zwolse8

Inge Grimm (1969) is sinds 16 augustus 2017 lid van het CvB van Hogeschool Windesheim. Inge is portefeuillehouder voor de domeinen “Business Media en Recht” en “Techniek” en daarnaast heeft zij binnen het CvB de volgende aandachtsgebieden: onderzoek, bedrijfsvoering, huisvesting, personeel en organisatie, ICT, finance & control en studentzaken.

Inge Grimm heeft Sociologie, Arbeid & Organisatie gestudeerd na het behalen van haar HEAO Bedrijfseconomie diploma. Van 2009 tot augustus 2017 was zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie was zij verantwoordelijk voor verschillende business units en leerstoelgroepen. Inge Grimm begon haar loopbaan bij de Wageningse universiteit in 2003. Voordat zij in 2009 directeur bedrijfsvoering werd, was zij in verschillende functies onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR, organisatie ontwikkeling en facilitaire zaken. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en business manager bij sociale werkvoorziening Permar.

Derk Jan Fikker

Derk Jan Fikkers
Director of Strategy and Policy University of Twente

Derek Jan Fikkers promoveerde in 2008 aan de Universiteit Twente op het gebied van regionaal innovatiebeleid. Na zijn promotie startte hij bij PwC Advisory N.V. als expert op het gebied van onderzoeksbeleid en valorisatie. Van 2011 tot 2019 was Derek Jan partner en adjunct-directeur van Technopolis Group te Amsterdam, dat zich richt op het gebied van hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid en actief is in ruim 50 landen. Vanuit deze positie coördineert hij momenteel strategische projecten op het gebied van open science, internationalisering in het hoger onderwijs, en IP-beleid. Ook was hij lid van de Management Board van de INCO Service Facility, dat voor de Europese Commissie een groot deel van de internationale R&D-relaties met niet-EU landen onderhoudt. Sinds 2019 is hij Director of Strategy and Policy at University of Twente.

lucien perizonius

Luciën Perizonius
Voorzitter Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

Na een succesvolle carrière als officier bij de Koninklijke Marine en Senior Executive bij AkzoNobel, in 2006 DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) geworden van Jansen Venneboer, welke op de rand van een faillissement stond. Door aanscherpen van Business Strategie en herstructurering Jansen Venneboer gezond gemaakt en laten groeien zowel qua omzet als winstgevendheid. Brede erkenning hiervoor is gekregen via Ondernemer van het jaar in 2011 en Slimste bedrijf van Nederland in 2012. Eind 2015 Jansen Venneboer verkocht aan de Franse Multinational SPIE. Nu actief als ondernemer en investeerder in verschillende bedrijven. Momenteel vervult hij meerdere commissariaten, lid van adviesraad GreenPac, bestuurslid van de SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) en voorzitter stuurgroep Techniekpact Regio Zwolle.

Erik Smeele

Erik Smeele
Eigenaar STUNNED Communicatie en Vorm, namens Creative Sector

Erik Smeele is CEO van STUNNED, Communicatie en Vorm.

emmelien

Emmelien Regeling
General Manager RPP Kunststofoplossingen en bestuurslid van De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK-PVT)

Emmelien Regeling is General Manager van het familiebedrijf RPP Kunststofoplossingen dat hoogkwalitatieve kunststofproducten door middel van kunststoflassen, vacuümvormen, frezen en andere vormtechnieken produceert. Daarnaast is zij bestuurslid van De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK-PVT). Emmelien Regeling: “Lange termijnvisie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke drijfveren voor mij. De Economic Board Regio Zwolle zet zich ook in op deze thema’s en daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.”

josbisschops

Jos Bisschops
Manager Natuurmonumenten provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland

Jos heeft een bedrijfskudige- en een ‘groene’ en achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in zowel diverse managemenfuncties als bestuurlijk. Hij opereert graag op het snijvlak van economie en ecologie.
In zijn huidige functie geeft hij vanuit het landelijke MT van Natuurmonumenten leiding aan de gebiedsmanagers in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noord-Nederland). Natuurmonumenten verandert als burgerbeweging snel mee met de veranderende samenleving met zakelijk oog voor cross-overs en de belangen in andere sectoren. In de economic board behartigd Jos Bisschops de portefeuille Vrijetijdseconomie.

bert Beun

Bert Beun
Voorzitter college van bestuur Deltion College, bestuurslid van SBB, Skills Netherlands en Kwaliteitsnetwerk Mbo

Bert Beun heeft een bouw en onderwijsgerichte achtergrond en sinds 2012 voorzitter van het college van bestuur van het Deltion College. Daarnaast is Bert Beun onder meer bestuurslid van SBB, Skills Netherlands en Kwaliteitsnetwerk Mbo.

Pasfoto Jelle Weever.

Jelle Weever
Voorzitter  MKB Regio Zwolle, namens ondernemers Regio Zwolle 

Jelle Weever is in het dagelijkse DGA Weever Bouw BV. De WEEVER groep kent 3 activiteiten: bouwen, slopen en puinbreken. De bouwpoot werkt in een straal van honderd kilometer rond Kampen en kan beschouwd worden als specialist in utiliteits-, agrarische- en appartementenbouw. Het sloopbedrijf werkt landelijk en kent haar specialisme in totaalsloop en asbestsanering.

Sinds januari 2018 is Jelle Weever voorzitter van MKB Regio Zwolle en sinds november 2019 lid van de EBRZ. Daarvoor was hij onder andere lid van de SER Overijssel, voorzitter van BNI Oost-Nederland en algemeen bestuurslid VVD, afdeling Kampen.

roeland

Roeland van Delden
CEO Leadax

Roeland van Delden is CEO bij Leadax uit Wapenveld. Roeland van Delden: “Mijn circulaire droom is om onbekend afval in te zetten als grondstof. Leadax doet dit al en wil andere bedrijven in Regio Zwolle en daarbuiten graag aanzetten om ook circulair te gaan dromen en doen.” Leadax heeft in 2017 de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde eigenschappen als traditioneel lood op de markt gebracht. Dit jaar lanceert Leadax het product Roov, ’s werelds meest duurzame dakbedekking voor platte daken. Dit is een disruptieve innovatie waarbij circulariteit centraal staat. Voor de productie maakt Leadax gebruik van de gigantische berg afval, afkomstig van folie uit autoruiten en veiligheidsglas. En aan het einde van de levensduur kunnen de producten gerecycled worden. Producten van Leadax worden in vijftien landen verkocht en het aantal landen groeit snel. In 2019 won Leadax de Circulair Ondernemen Award 2019 Regio Zwolle en dit jaar was het bedrijf runner-up bij de Global Innovation Award.

Netty Wakker

Netty Wakker
Directeur Kennispoort Regio Zwolle en adviseur EBRZ

Netty Wakker is de enthousiaste en betrokken directeur van Kennispoort Regio Zwolle. In haar rol van directeur van Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en begeleidt zij ondernemers in de Regio Zwolle bij hun vernieuwend ondernemerschap.
Netty houdt van een stevige uitdaging, is een pragmatische analyticus, is strategisch sterk en is visie gedreven. Netty verbindt mensen en organisaties. Dat heeft ze gedaan voor o.a. de Stadsschouwburg Groningen/Oosterpoort, de gemeente Enschede en land- en tuinbouwvereniging LTO Noord. Haar expertise gebieden zijn strategische communicatie & marketing, woordvoering, crisismanagement en veranderprocessen. Netty zet zich op een open, eerlijke en integere manier in voor bedrijven en organisaties die een meerwaarde brengen in onze samenleving. Zo is zij naast haar werkzaamheden voor Kennispoort, toezichthouder bij AOC De GroeneWelle en commissaris bij Woningcoöperatie Beter Wonen Vechtdal. Daarnaast is zij in haar woonplaats Hardenberg voorzitter van de Participatieraad, het adviesorgaan van het college over beleidsvorming binnen het sociaal domein).

foto-prov-overijssel-juni-2016

Janko Lolkema
Secretaris EBRZ

Janko Lolkema studeerde Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Enthousiast, betrokken en resultaatgericht. Ruime ervaring als projectleider, adviseur en teamleider op het gebied van regionaal economische ontwikkeling en innovatiestimulering bij de Kamer van Koophandel en regionale overheden. Relevant netwerk van ondernemers(verenigingen), overheden en onderwijs in Noordoost Nederland en Flevoland. Op dit moment is hij eigenaar van bureau Jalliantie; een verdrag aangaan met Janko. Binnen Jalliantie richt hij zich op netwerkcoördinatie, projectmanagement en advies voor bestaande of nieuwe (lerende) netwerken van ondernemers, overheid en onderwijs en interim opdrachten voor overheden, onderwijs en ondernemersnetwerken.

Contact

Wilt u meer informatie over de Economic Board regio Zwolle dan kunt u contact opnemen met de de secretaris, de heer Janko Lolkema.

Per adres:

Economic Board Regio Zwolle
P/a Eenheid Economie en Cultuur
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Janko Lolkema

phone  06 – 102 808 05

mail  jankololkema@ebrz.nl