Enter your keyword

hoek

Regio Zwolle heeft de ambitie om de 4e economische topregio van Nederland te worden en daarmee de economische hoofdstructuur van Nederland te complementeren naast de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De economische agenda van de regio wordt opgesteld en in belangrijke mate afgestemd en gecoördineerd in de Economic Board Regio Zwolle. Aan tafel zitten ondernemers, het hoger en middelbaar onderwijs, de omgeving en bestuurders vanuit de 22 regiogemeenten en de 4 provincies.

Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Samenwerking in de regio

Sinds 2013 werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving in de Regio Zwolle samen onder de naam Economic Board Regio Zwolle. De Board bundelt de krachten van de ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen.  De rol van de Economic Board kan verschillen afhankelijk van het onderwerp. Soms treedt de Board op als initiator of agendavormer. In andere gevallen beperkt de rol zich tot verbinder of ambassadeur.

Ondernemers

Onderwijs & Onderzoek

Overheid

Aandeel regio Zwolle in Nederland

2018

Agenda Economic Board regio Zwolle 2018 – 2022

Infrastructure for growth | next level

Economische agenda
Regio Zwolle
2018 – 2022

Zwolle

De Board

Samenstelling Economic Board

trudy huisman

Trudy Huisman
Voorzitter EBRZ

Trudy Huisman was in 2015 lid van de Economic Board namens de drie regionale Rabobanken, maar vertrok toen zij begin 2016 directeur werd van de Rabobank Regio Noord-Nederland. Deze functie vervulde ze tot en met december 2017. Ze was vanaf 2007 directievoorzitter van de Rabobank IJsseldelta en actief als interim manager binnen de Rabobank Groep. Daarnaast heeft ze een brede bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter van de Raad van Commissarissen Wezo, als lid van de Raad van Advies van Deltion College en in de Raad van Toezicht van het Orkest van het Oosten.

eddyvanhijum

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid, provincie Overijssel

Eddy van Hijum (Delft, 1972) studeerde Bestuurskunde (1990-1995) en promoveerde (2001) aan Universiteit Twente. Hij werkte van 2001 tot 2003 als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers en als manager bij KPMG.
Daarnaast was hij van 1998 tot 2003 achtereenvolgens raadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeenteraad van Zwolle. Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daar was hij ondermeer woordvoerder Verkeer & Waterstaat, woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegenheid en woordvoerder Financiën/Rijksuitgaven, Asiel & Immigratie. volgt

500_hlb-janny Peltjes

Janny Peltjes
CEO HLB Research, namens Agri & Food sector

Janny Peltjes is CEO at HLB research, De groene vlieg Bio Diagnostics and De groene vlieg Bio Control, Binnen de EBRZ is Janny Peltjes verantwoordelijk voor de portefeuille Agro & Food.
“My personal goal is to contribute to the world by developing new expertise and knowledge in the Agri&Food chain. The agricultural sector holds the key to the challenge of meeting the increasing demand for sustainable food and clean water all over the world. HLB, De Groene Vlieg Bio Diagnostics and De Groene Vlieg Bio Control are specialized in research, diagnostics, advice and bio control. Together with a great team we are adding value by our knowledge and innovations for the farmers and agribusiness.”

Laurens-de-Lange-LinkedIn-300x300

Laurens de Lange
Voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle, namens  ondernemers Regio Zwolle

Laurens de Lange is voorzitter van VNO-NCW regio Zwolle en lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden en heeft zitting in de EBRZ als vertegenwoordiger namens VNO-NCW, MKB en Stichting Metropool Regio Zwolle. Hij is in het dagelijks leven lid van de landelijke groepsdirectie van technisch dienstverlener Unica, een bedrijf waar ondernemendheid en duurzaamheid belangrijke waarden zijn. Zijn eerdere ervaring is bij Nefit Bosch en Remeha en hij studeerde technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn lidmaatschap van de Raad van Advies van Deltion is hij in landelijk verband actief als founder en voorzitter van de Coalitie Gezonde Gebouwen en jurylid van zowel de Duurzame Vastgoed top 50 als de Nyenrode Supply Chain Award. Hij is met zijn vrouw en 4 kinderen woonachtig in Zwolle.

foto_klaas

Klaas Feenstra
Directievoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek

Klaas Feenstra heeft rechten gestudeerd in Groningen en nadien een ruime ervaring opgedaan in allerlei directiefuncties bij ABN AMRO, Deutsche Bank en Friesland bank voor hij in 2012 zijn werkzaamheden startte bij Rabobank. De afgelopen 4 jaar was hij directeur bedrijven bij Rabobank IJsseldelta en sinds april 2018 is hij directievoorzitter van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties o.a. bij Groot Zwolle, VNO NCW en Regio Zwolle United en sinds 2013 is hij voorzitter van de jury van de Ondernemer en Starter van het jaar- verkiezing tijdens het Regio Zwolle Congres. Klaas is al jaren actief betrokken bij thema’s als innovatie, circulariteit en internationalisering, o.a. via de Hanzedagen in Kampen en de internationale reizen die Rabobank jaarlijks organiseert. Naast zijn netwerk In Zwolle, Kampen en Genemuiden woont Klaas in Raalte en legt hij in zijn huidige functie de verbinding met de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg.

robdillman

Rob Dillmann
Voorzitter RvB Isala, namens  Health sector

Rob Dillmann studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de ziekte van Alzheimer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij de KNMG vervulde hij diverse functies, o.a. was hij directeur Beleid en Advisering. Tot begin 2005 was hij directeur bij de Orde van Medisch Specialisten en tot begin 2014 bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum. Rob Dillmann is bestuurslid van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en voorzitter van de Raad van Toezicht van Lidz (Lean in de Zorg)

bramharmsa

Bram Harmsma
Wethouder Economie gemeente Steenwijkerland namens de 22 gemeenten Regio Zwolle 

Bram Harmsma is wethouder Economie, Recreatie en Toerisme, Centrumontwikkeling, Omgevingsvisie, Sport en Toezicht en Handhaving in de gemeente Steenwijkerland.
Hij is lid van de VVD.
Namens de gemeente Steenwijkerland is hij onder meer lid van het Bestuurlijk overleg businessclub, Toeristisch platform Steenwijkerland en de plaatselijke groep Leader+.

Renedeheer

René de Heer
Wethouder economie gemeente Zwolle, voorzitter portefeuillehoudersoverleg EZ namens 22 gemeenten Regio Zwolle 

René de Heer is wethouder economie, vastgoed, toerisme en evenementen in de gemeente Zwolle. Hij is lid van de VVD en locoburgemeester van Zwolle.Namens de gemeente Zwolle is hij onder meer lid van de G32 steden pijler Economie & Werk, voorzitter van de themagroep Europa binnen G32 en lid van het comité van de Regio´s voor de VNG.

Inge Grimm

Inge Grimm
lid CvB Windesheim, namens HBO en Zwolse8

Inge Grimm (1969) is sinds 16 augustus 2017 lid van het CvB van Hogeschool Windesheim. Inge is portefeuillehouder voor de domeinen “Business Media en Recht” en “Techniek” en daarnaast heeft zij binnen het CvB de volgende aandachtsgebieden: onderzoek, bedrijfsvoering, huisvesting, personeel en organisatie, ICT, finance & control en studentzaken.

Inge Grimm heeft Sociologie, Arbeid & Organisatie gestudeerd na het behalen van haar HEAO Bedrijfseconomie diploma. Van 2009 tot augustus 2017 was zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie was zij verantwoordelijk voor verschillende business units en leerstoelgroepen. Inge Grimm begon haar loopbaan bij de Wageningse universiteit in 2003. Voordat zij in 2009 directeur bedrijfsvoering werd, was zij in verschillende functies onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR, organisatie ontwikkeling en facilitaire zaken. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en business manager bij sociale werkvoorziening Permar.

Victor_van_der_Chijs

Victor Van der Chijs
Voorzitter CvB Twente

Victor van der Chijs (1960) studeerde Rechten in Amsterdam en voltooide postdoctorale opleidingen aan de Amsterdam School of International Relations en INSEAD. Van der Chijs was werkzaam bij ING, onder andere als Vice President Structured and Project Finance in Hong Kong. In 1998 begon hij bij Schiphol Group, eerst als directeur Public Affairs en daarna als directeur Strategic Projects. Later droeg hij verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Schiphol in de USA. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten van Schiphol. Een jaar daarna werd hij door Rem Koolhaas gevraagd om de leiding op zich te nemen van OMA, dat onder zijn leiding snel uitgroeide tot een succesvol internationaal creatief bedrijf. Victor van der Chijs was voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie en beschikt over een zeer uitgebreid en sterk (inter)nationaal netwerk.

lucien perizonius

Luciën Perizonius
Voorzitter Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

Na een succesvolle carrière als officier bij de Koninklijke Marine en Senior Executive bij AkzoNobel, in 2006 DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) geworden van Jansen Venneboer, welke op de rand van een faillissement stond. Door aanscherpen van Business Strategie en herstructurering Jansen Venneboer gezond gemaakt en laten groeien zowel qua omzet als winstgevendheid. Brede erkenning hiervoor is gekregen via Ondernemer van het jaar in 2011 en Slimste bedrijf van Nederland in 2012. Eind 2015 Jansen Venneboer verkocht aan de Franse Multinational SPIE. Nu actief als ondernemer en investeerder in verschillende bedrijven. Momenteel vervult hij meerdere commissariaten, lid van adviesraad GreenPac, bestuurslid van de SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) en voorzitter stuurgroep Techniekpact Regio Zwolle.

Erik Smeele

Erik Smeele
Eigenaar STUNNED Communicatie en Vorm, namens Creative Sector

Erik Smeele is CEO van STUNNED, Communicatie en Vorm.

jur zandbergen

Jur Zandbergen
Algemeen Directeur van Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en NRK Verpakkingen

Jur Zandbergen studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en is werkzaam geweest in diverse functies binnen de maakindustrie (o.m. Kluwer, Philips, Tijl/Wegener (Regionale dagbladen), Verpakkingsindustrie en de kunststofrecycling industrie). Daarnaast heeft de heer Zandbergen diverse nevenfuncties bekleed, waaronder voorzitter regio Stedendriehoek en regio Zwolle VNO-NCW en voorzitter RvC van een transportbedrijf. Momenteel is hij lid RvT Orkest van het Oosten en President Directeur Groote Sociëteit Zwolle, alsmede diverse verenigingen/ VvE’s.

josbisschops

Jos Bisschops
Manager Natuurmonumenten provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland

Jos heeft een bedrijfskudige- en een ‘groene’ en achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in zowel diverse managemenfuncties als bestuurlijk. Hij opereert graag op het snijvlak van economie en ecologie.
In zijn huidige functie geeft hij vanuit het landelijke MT van Natuurmonumenten leiding aan de gebiedsmanagers in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noord-Nederland). Natuurmonumenten verandert als burgerbeweging snel mee met de veranderende samenleving met zakelijk oog voor cross-overs en de belangen in andere sectoren. In de economic board behartigd Jos Bisschops de portefeuille Vrijetijdseconomie.

Theo Rietkerk

Theo Rietkerk
Voorzitter CvB Landstede Groep, namens MBO en Zwolse8

Theo Rietkerk is sinds 1 november 2014 is bestuursvoorzitter van de Landstede Groep.  Hij is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-Eerste Kamerfractie. In de periode 1998-2003 was hij Tweede Kamerlid en toen woordvoerder politie, criminaliteitsbestrijding en veiligheid. Hij was tevens fractiesecretaris. Voor hij Kamerlid werd, was de heer Rietkerk algemeen juridisch medewerker landelijk gebied van de provincie Overijssel en projectleider plattelandsvernieuwing. In 2003-2014 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel belast met onder andere de thema’s ruimte, economie, energie, wonen en milieu. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met justitie en veiligheid.

Pasfoto Jelle Weever.

Jelle Weever
Voorzitter  MKB Regio Zwolle, namens ondernemers Regio Zwolle 

Jelle Weever is in het dagelijkse DGA Weever Bouw BV. De WEEVER groep kent 3 activiteiten: bouwen, slopen en puinbreken. De bouwpoot werkt in een straal van honderd kilometer rond Kampen en kan beschouwd worden als specialist in utiliteits-, agrarische- en appartementenbouw. Het sloopbedrijf werkt landelijk en kent haar specialisme in totaalsloop en asbestsanering.

Sinds januari 2018 is Jelle Weever voorzitter van MKB Regio Zwolle en sinds november 2019 lid van de EBRZ. Daarvoor was hij onder andere lid van de SER Overijssel, voorzitter van BNI Oost-Nederland en algemeen bestuurslid VVD, afdeling Kampen.

Netty Wakker

Netty Wakker
Directeur Kennispoort Regio Zwolle en adviseur EBRZ

Netty Wakker is de enthousiaste en betrokken directeur van Kennispoort Regio Zwolle. In haar rol van directeur van Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en begeleidt zij ondernemers in de Regio Zwolle bij hun vernieuwend ondernemerschap.
Netty houdt van een stevige uitdaging, is een pragmatische analyticus, is strategisch sterk en is visie gedreven. Netty verbindt mensen en organisaties. Dat heeft ze gedaan voor o.a. de Stadsschouwburg Groningen/Oosterpoort, de gemeente Enschede en land- en tuinbouwvereniging LTO Noord. Haar expertise gebieden zijn strategische communicatie & marketing, woordvoering, crisismanagement en veranderprocessen. Netty zet zich op een open, eerlijke en integere manier in voor bedrijven en organisaties die een meerwaarde brengen in onze samenleving. Zo is zij naast haar werkzaamheden voor Kennispoort, toezichthouder bij AOC De GroeneWelle en commissaris bij Woningcoöperatie Beter Wonen Vechtdal. Daarnaast is zij in haar woonplaats Hardenberg voorzitter van de Participatieraad, het adviesorgaan van het college over beleidsvorming binnen het sociaal domein).

foto-prov-overijssel-juni-2016

Janko Lolkema
Secretaris EBRZ

Janko Lolkema studeerde Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Enthousiast, betrokken en resultaatgericht. Ruime ervaring als projectleider, adviseur en teamleider op het gebied van regionaal economische ontwikkeling en innovatiestimulering bij de Kamer van Koophandel en regionale overheden. Relevant netwerk van ondernemers(verenigingen), overheden en onderwijs in Noordoost Nederland en Flevoland. Op dit moment is hij eigenaar van bureau Jalliantie; een verdrag aangaan met Janko. Binnen Jalliantie richt hij zich op netwerkcoördinatie, projectmanagement en advies voor bestaande of nieuwe (lerende) netwerken van ondernemers, overheid en onderwijs en interim opdrachten voor overheden, onderwijs en ondernemersnetwerken.

Contact

Wilt u meer informatie over de Economic Board regio Zwolle dan kunt u contact opnemen met de de secretaris, de heer Janko Lolkema.

Per adres:

Economic Board Regio Zwolle
P/a Eenheid Economie en Cultuur
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Janko Lolkema

phone  06 – 102 808 05

mail  jankololkema@ebrz.nl