Enter your keyword

hoek

De Economic Board staat voor economische dynamiek in de regio Zwolle. De Board agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio leidend tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB

Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Samenwerking in de regio

Ondernemers, onderwijs en overheid in de Regio Zwolle werken sinds 2013 samen onder de naam Economic Board regio Zwolle. De Board bundelt de krachten van de ondernemers, onderwijs en overheid en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen als agendavormgever, gangmaker, verbinder en ambassadeur. Er zijn in de afgelopen drie jaar door de gezamenlijke inzet van boardpartijen en uitvoeringsorganisaties/innovatiecentra (Kennispoort Regio Zwolle, Polymer Science Park, Health Innovation Park, Trade Office en het Innovatiecluster Agro&Food) al aansprekende resultaten geboekt op het gebied van vernieuwend ondernemerschap, innovatie, clustervorming, menselijk kapitaal en internationalisering.

Ondernemers

Onderwijs & Onderzoek

Overheid

Agenda Economic Board regio Zwolle 2016 – 2020

Uitgangspunten van de economische agenda:

  • Sterker maken wat sterk is
  • Cross-overs
  • Structurele voedingsbodem voor vernieuwing in het MKB

De basisthema’s richting 2020 zijn:

  • Innovatie en vernieuwend ondernemerschap met extra aandacht voor Kunststoffen, Health en Agro&Food
  • Menselijk kapitaal
  • Internationalisering
  • Daarnaast is er op de rollende agenda ruimte voor nieuwe actuele thema’s

De Board

Samenstelling Economic Board

henk ten hove

Henk ten Hove
Onafhankelijk voorzitter, ex-CEO Wavin, meervoudig commissaris

eddyvanhijum

Eddy van Hijum
Gedeputeerde economie provincie Overijssel, namens 4 provincies

bertbeun

Bert Beun
Voorzitter CvB Deltion College, namens MBO en Zwolse8

gastonsporre

Gaston Sporre
Voormalig voorzitter KvK Oost Nederland

jeroen broekenellis

Jeroen Broeknellis
Directeur Rabobank Vaart en Vechtstreek, namens 4 Rabobanken

robdillman

Rob Dillmann
Voorzitter RvB Isala

jur zandbergen

Jur Zandbergen
Algemeen Directeur van AKG Kunststof Groep B.V.

rene de heer

René de Heer
Wethouder economie gemeente Zwolle, namens Regio Zwolle

foto-henk-hagoort-windesheim

Henk Hagoort
Voorzitter CvB Windesheim, namens HBO en Zwolse8

Victor_van_der_Chijs

Victor Van der Chijs
Voorzitter CvB Twente

lucien perizonius

Luciën Perizonius
Directeur Jansen Venneboer, vz stuurgroep Tenchniekpact

yillmazschoen

Yillmaz Schoen
Eigenaar IQ-Media verbinding Creative Board

josbisschops

Jos Bisschops
Regiodirecteur Overijssel/Flevoland van Natuurmonumenten

mariuswoldberg

Marius Woldberg
Directeur Kennispoort, adviseur

500_hlb-janny Peltjes

Janny Peltjes
CEO HLB Research 

foto prov overijssel juni 2016

Janko Lolkema
Secretaris EBRZ

Contact

Wilt u meer informatie over de Economic Board regio Zwolle dan kunt u contact opnemen met de de secretaris, de heer Janko Lolkema.

Per adres:

Economic Board Regio Zwolle
P/a Eenheid Economie en Cultuur
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Janko Lolkema

phone  06 – 102 808 05

mail  jankololkema@ebrz.nl